เจ้าหน้าที่บัญชี

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

บันทึกตั้งหนี้และทำจ่าย

บันทึกรายการค้างรับ,ค้างจ่าย

ตรวจสอบเอกสารใบเบิกงวด

จัดทำภาษีรายเดือน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย,หญิง อายุ 22-32 ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี,การเงิน

มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 1 ปีขึ้นไป

มีความรอบคอบละเอียดในการทำงาน

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now