Account Manager​​ จำนวน 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.ดูแลรับผิดชอบและประสานงานกับลูกค้า

2.วางแผนและรายงานการขายให้เป็นตามเป้าหมาย

3.รวบรวมความต้องการและสินค้าให้ตรงความต้องการ

4.เจรจาต่อรองและประสานงานกับเจ้าของสินค้าหรือตัวแทนจำหน่าย

5.เตรียมการและประสานงานเพื่อนำข้อมูลเพื่อนำเสนอ

6.ค้นหาความต้องการของลูกค้าโอกาสในการขาย

7.ตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้าและหาสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการ

8.จัดเตรียมข้อเสนอทางเทคนิคและราคาเพื่อนำเสนอลูกค้า

9.ดำเนินกรตามขั้นตอนจัดซื้อเพื่อให้ถูกต้องตามระบวนการจัดซื้อ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.อายุไม่เกิน 35 ปี

3.ประสบการณ์ มีความสามารถในการขายระบบ Network และ Telecom ในกลุ่มลูกค้าเอกชน

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now