Purchasing Officer จำนวน 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.ตรวจสอบใบขอซื้อ รายการสินค้า จำนวน ราคา และเงื่อนไข ถูกต้องตรงกับใบราคาสินค้า ใบเสนอราคา หรือเอกสารเทียบเท่า

2.จัดหาแหล่งซื้อสินค้า และบริการใหม่ เพื่อเปรียบเทียบ ราคา คุณภาพ และการบริการ

3.จัดซื้อสินค้าตามรายการสินค้าใบขอซื้อ หรือเอกสารเทียบเท่าใบขอซื้อ

4.การเจรจาต่อรองสินค้า และเงื่อนไขการชำระเงิน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท

5.ประสานงานกับผู้ขาย ตัวแทนนำเข้าสินค้า แผนกคงคลัง และแผนกจัดส่ง เรื่องนัดหมายรับส่งสินค้า

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

2.ประสบการณ์ 0-3 ปี ในสายงานจัดซื้อ

3.มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้าน Information Technology

4.ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office

5.สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้ทุกชนิด

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 17 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • การจัดซื้อ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now