ลูกจ้างชั่วคราวรายวันในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประจวบคีรีขันธ์เต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now