เจ้าหน้าที่บัญชี (AR/ AP/ BILLING/ GL )

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

จัดทำบัญชีด้านรับ – จ่าย – แยกประเภท – ทรัพย์สิน
บผิดชอบงานหน้าที่ในแผนก AR – AP – BILLING – GL

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย/ หญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา บัญชี อายุ 24 – 30 ปี
มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 2 ปี
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
มีมนุษยสัมพันธ์ดี สะดวกทำงานที่สำนักงานรัชโยธิน
สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now