โฟร์แมนประจำไซท์งาน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

สามารถควบคุมและดูแลงานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถถอดปริมาณและอ่านแบบได้ดี
สามารถตรวจเช็คประมาณงานจากแบบได้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย อายุ 22-35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาออกแบบ ก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลังหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
มีความขยัน อดทน สู้งานหนัก

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now