Interior Designer

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ออกแบบ ตกแต่งภายในโรงภาพยนตร์/ โบว์ลิ่ง/ สำนักงานใหญ่
สามารถเขียนแบบสถาปัตย์ได้
ตรวจ BOQ และสรุปเปรียบเทียบราคาผู้รับเหมา
ชี้แจงแบบและspec วัสดุให้ผู้รับเหมาประเมินราคา
คุณสมบัติ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย/ หญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรม/ ออกแบบตกแต่งภายใน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุ 22-30 ปี
สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้คล่องแคล่ว

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now