ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและกลั่นกรองสินเชื่อ (MBK-G) (1) Position)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now