หัวหน้าแผนกโรงภาพยนตร์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ปฏิบัติตามแผนงานเพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
ปฎิบัติงานให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ทั้งงานระบบการขาย และระบบการเงิน และการจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ
แจ้งข้อมูลให้พนักงานรับทราบข้อมูลที่สำคัญเพื่อพัฒนายอดขาย เช่น Promotions ส่งเสริมการขายต่างๆ หรือ แนวทางการพัฒนายอดขายอื่นๆ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานในสายงานโรงภาพยนต์หรือธุรกิจบริการอย่างน้อย 1 ปี
มีใจรักการบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
มีทักษะคอมพิวเตอร์ที่ดี
มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 20 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • สื่อ - โฆษณา

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now