ผู้จัดการสาขาโบว์ลิ่ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

วางแผนการบริหารสาขาในด้าน การสร้างรายได้ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าให้เกิดขึ้นในสาขา
บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายของสาขา การบริหารพนักงานในสาขาให้มีคุณภาพที่ดีและอยู่ในกฏเกณฑ์ของบริษัท
ประสานกับส่วนงานต่างๆ ในองค์กร และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ แทนบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานในสายงานโรงภาพยนต์หรือธุรกิจบริการอย่างน้อย 5 ปี
ประสบกาณ์ในส่วนงานระดับหัวหน้างานที่ดุแลทีมงานมากกว่า 40 คนอย่างน้อย 3 ปี
มีใจรักการบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
มีทักษะการวางแผนที่ดี
มีทักษะคอมพิวเตอร์ที่ดี
มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now