กุ๊ก/ ผู้ช่วยกุ๊ก

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ปรุงอาหารไทย-จีน-ฝรั่ง-ญี่ปุ่น ตามเมนู หรือตามที่ลูกค้าสั่ง
ตรวจเช็ค Stock ของแห้ง-ของสด-อุปกรณ์ เพื่อพร้อมใช้งาน
ดูแลเรื่องอาหารสำหรับงานเลี้ยงต่างๆ ที่มีขึ้น

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

การศึกษาระดับประถมศึกษา 6
มีประสบการณ์ในการทำอาหารไทย จีน ฝรั่ง ญี่ปุ่น อย่างน้อย 3-5 ปี
ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
มีความรู้ ความสามารถออก Menu ได้เองเป็นประจำวัน
ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 20 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • Restaurants - Food Service

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now