หัวหน้าแผนกโบว์ลิ่ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

วางแผนในการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่าให้ใช้บริการมากขึ้น
วางแผนและดูแลการเพิ่มรายได้ในสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
บริหารจัดการภายในสาขาให้เป็นไปตามมตราฐานการปฏิบัติงาน
บริหารจัดการระบบการทำงานภายในสาขาให้มีประสิทธิภาพ
กำหนดแผนงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ในสาขา

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการบริหารธุรกิจ, บริหารธุรกิจการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานในสายงานโรงภาพยนต์หรือธุรกิจบริการอย่างน้อย 5 ปี
ประสบกาณ์ในส่วนงานระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
มีใจรักการบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
มีทักษะคอมพิวเตอร์ที่ดี
มีทักษะการวางแผนที่ดี
มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now