พนักงานบริการประจำสาขา Full Time และ Part Time

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ปฏิบัติตามแผนงานเพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
ให้บริการกับลูกค้าเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้า

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน
มีใจรักการบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
สามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 20 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • สื่อ - โฆษณา

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now