เจ้าหน้าที่ประจำห้องฉาย

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ปฏิบัติงานดูแลการฉายภาพยนตร์ ตัดต่อฟิลม์ภาพยนตร์ และรักษาอุปกรณ์การฉายเพื่อทำให้การฉายภาพยนตร์เป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
ปฎิบัติงานให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

การศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า วิศวกรรม อิเลกทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
มีใจรักการบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 20 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • สื่อ - โฆษณา

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now