เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้า

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ควบคุมดูแลความสะอาด ความปลอดภัย และความเรียบร้อยให้กับอาคาร
ควบคุมเจ้าหน้าที่และพนักงานร้านค้าให้อยู่ในกฏระเบียบของศูนย์การค้า
ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
อำนวยความสะดวก และควบคุมดูแลการจัดงานโปรโมชั่นต่างๆ
ดูแลการซ่อมบำรุง และปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อำนวยความสะดวก และให้บริการทั่วไปแก่ร้านค้า, ลูกค้า และฝ่ายต่างๆ ภายในศูนย์การค้า

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

การศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี
มีความสามารถในงานซ่อมบำรุง เช่น งานฝ้า, งานสี, งานไม้, งานปูน, งานซ่อมแซมอุปกรณสุขภัณฑ์ต่างๆ
มีความรู้ในเรื่องการกำกับดูแลรักษาความสะอาด และความปลอดภัย
มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
มีใจรักงานบริการ
ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now