พนักงานบริการประจำสาขา Full Time และ Part Time

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ
ดูแลความเรียบร้อยและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง
แนะนำบริการและแก้ปํญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

การศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน
มีใจรักการบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
มีบุคลิกภาพที่ดี
สามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now