เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1. จัดทำใบสั่งซื้อ ตามงานซ่อม/งานสั่งซื้อให้ตรงตามกำหนด
2. สรุปรายงานประจำเดือน
3. ซื้ออุปกรณ์/อะหลั่ยของช่าง
4. งานเอกสาร ISO 9001:2008
5. อื่น ๆ ตาที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี

- จบการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป

- มีประสบการณ์งานจัดซื้อ/จัดการ อย่างน้อย 5-10 ปี

- สามารถใช้ Ms.Office และ Express Program ได้ดี

- มีความรู้ ISO 9001:2008

- มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อหน้าที่

- มีไหวพริบในการทำงาน รู้สาเหตุของปัญหา

- สุภาพ คล่องแคล่วว่องไวในการทำงาน เรียนรู้งานได้เร็ว

- สามารถขับมอเตอร์ไซด์ได้พร้อมทั้งมีใบขับขี่

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 20 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • การจัดซื้อ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now