นักวิทยาศาสตร์ QA

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ตรวจวิเคราะห์ยาในการทำ Process Validation,และ Method Validation
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์/เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีประสบการบริษัทฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว ว่องไว

- มีความรู้ ISO 9001:2008/GMP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้ภาษาอังกฤษพอสมควร

- มีความอดทนสูง สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now