เภสัชกร ทะเบียนยา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- จัดเตรียมเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียน/แก้ไข ผลิตภัณฑ์ - ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ (อย. /กรมปศุสัตว์)

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- adjusted annual salary.

- Annual Bonus.

- annual health check.

- Drug Benefits.

- Social Security.

- Others, as required by law

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now