นักวิจัย ประจำศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน จำนวน 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

21,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now