เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติกรรมสัญญา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
จบการศึกษา ปริญญาตรี ด้านกฎหมาย
มีประสบการณ์ทางด้านการทำเอกสารสัญญาต่าง ๆ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 20 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • กฎหมาย - ภาษี

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now