เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวัตถุดิบ [1 อัตรา]

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ด้านเกษตร
อาศัยอยู่ในจังหวัด สระบุรี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now