นักวิชาการอาหารสัตว์ [1 อัตรา]

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ปริญญาโท สาขาโภชนศาสตร์สัตว์
อายุไม่เกิน 30. ปี
มีใบขับขี่ และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now