เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ [1 อัตรา]

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ ,มนุษย์ศาสตร์ ,ประหารธุรกิจ
ประสบการ์ 0-5 ปี
ภาษาอังกฤษดี
สามารถใช้โปรแกรม MS.ได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 20 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • การจัดซื้อ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now