ผู้จัดการส่วนบัญชีการเงิน จำนวน 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

-จัดทำงบการเงิน ตรวจสอบงบการเงิน ตรวจสอบรายงานรายได้ต้นทุน

ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของรายการปรับปรุงบัญชี

-ควบคุมดูแลการกำหนดรหัสที่ใช้กับโปรแกรมบัญชี กำกับดูแลเรื่องโปรแกรมบัญชีที่ใช้งาน

-กำกับดูแลความถูกต้องของการนำส่งภาษี ดูแลการนำส่งภาษีทุกประเภท

-ให้คำปรึกษางานบัญชีการเงิน รายงานข้อมูลทางการเงิน

-Support งานอื่นๆของผู้จัดการฝ่ายบัญชี

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

-เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน

-มีประสบการณ์ในงานบัญชีอย่างน้อย 3-5 ปี

-มีประสบการณ์ในงานบริหารอย่างน้อย 1-2 ปี

Apply Job
ติดต่อแลนดี้ โฮม

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now