เจ้าหน้าที่ประสานงานช่าง จำนวน : 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

-เตรียมแบบงานให้ช่าง Main และช่างSub

-ติดตามการเซ็นสัญญาช่าง Main

-รับเรื่องร้องเรียน

-ติดตามเงินงวด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

-มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี

-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

-รักการบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now