เจ้าหน้าที่ประสานงานเลขานุการและจัดหา Supplier จำนวน : 1 อัตรา *** ด่วน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

-รวบรวมเอกสารฝ่ายออกแบบเพื่อนำเสนอผู้จัดการฝ่าย ผอ.ฝ่าย

และกรรมการผู้จัดการ

-จัดหา ติดต่อ Supplier เข้าบริษัทตามรายการวัสดุก่อสร้างให้ครบ

-เปรียบเทียบและต่อรองราคากับ Supplier ประเมิน Supplier รายใหม่

-จัดเกรด Supplier ตามคุณภาพของงานของทุกปี

-จัดทำสรุปรายชื่อ Supplier และประเมิน Supplier รายใหม่

-อัพเดทรายการวัสดุในห้องวัสดุให้ตรงตาม Spec มาตรฐาน

จัดทำโมเดล และภาพ Perspective

-กำหนดการอบรม Saleในเรื่องวัสดุตามมาตรฐานบริษัทปีละ 2 ครั้ง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

-มีประสบการณ์ด้านติดต่อ Supplier

และเจรจาต่อรองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีความเข้าใจเรื่องแบบบ้านและวัสดุก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีความรับผิดชอบ รอบคอบ คล่องแคล่ว

และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

-รักการบริการและทักษะการติดต่อประสานงาน

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now