Senior Sales (ที่ปรึกษาแบบและงานขายอาวุโส) จำนวน : 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

-บริหารยอดขายที่ได้รับมอบหมาย ปิดการจองและดำเนินการปิดสัญญา

-บันทึกเทปการสนทนากับลูกค้า

-ติดตามงานบันทึกข้อตกลงลูกค้าหลังสัญญา (Agreement)

-ติดตามความคืบหน้างานและให้ข้อมูลลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

-เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

-มีประสบการณ์ในการขายอย่างน้อย 1 ปี

-มีทักษะในการขาย และการคำนวณ

-มีทักษะในการพูดนำเสนอ โน้มน้าว จูงใจ

-มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บ้าน และงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 19 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • งานขาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now