เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าส่วนกลาง จำนวน : 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

-ติดตามข้อตกลงลูกค้าหลังสัญญา

-ตรวจสอบ และอนุมัติ ราคางานเปลี่ยนแปลง

-จัดทำรายการเปลี่ยนแปลงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

-จัดการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

-เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

-มีประสบการณ์ในการขายอย่างน้อย 1 ปี

-มีทักษะในการขาย และการคำนวณ

-มีทักษะในการพูดนำเสนอ โน้มน้าว จูงใจ

-มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บ้าน และงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now