ผู้พิการทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

**Call Center**
- รับโทรศัพท์จากลูกค้า
- บริการให้ข้อมูลต่างๆ รวมถึงตอบข้อร้องเรียน
- บันทึกข้อมูลหรือข้อร้องเรียน เพื่อส่งต่อฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศ ชาย/หญิง อายุ : 18-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 - ป.ตรี
- สามารถเดินหรือช่วยเหลือตนเอง และสื่อสารได้
ทำงานที่สำนักงานใหญ่ พระราม 4
- มีใจรักงานบริการ และมีบุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส
- เน้นทำงานเกี่ยวกับเอกสาร, ธุรการ, Call Center

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now