เจ้าหน้าที่บัญชี

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- จัดทำเอกสารในการบันทึกบัญชี
เช่น ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญรายวันทั่วไป ตามโครงการที่ตนเองรับผิดชอบ
- จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการที่ตนเองรับผิดชอบ
เช่น รายงาน Cost Control รายงานรับรู้รายได้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศ ชาย/หญิง
- อายุ 23-30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
- มีความละเอียดรอบคอบ
- ทำงานประจำสำนักงานใหญ่

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now