เจ้าหน้าที่บัญชีนิติ (ประจำโครงการ พัทยา, ชลบุรี)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- บันทึกบัญชีรับ-จ่าย ของนิติบุคคลคอนโด
- ปิดงบการเงิน
- ตรวจร่างงบประมาณ
- เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมกรรมการนิติบุคคล

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
- ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
- ทำบัญชีด้านรับ AR และจ่ายได้ AP หากปิดงบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความอดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน
- ประจำโครงการ พัทยา, ชลบุรี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 19 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ตำรวจ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now