ผู้ช่วยผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

วางแผน บริหารจัดการและการรักษาระบบ ISO9001 และ IATF 16949
จัดทำแผน ดำเนินการตรวจติดตาม Internal Auditor

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์บริหารจัดการระบบ ISO 9001 & IATF 16969

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now