ผู้ช่วยผู้จัดการสิงแวดล้อม 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

บริหารจัดการ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน รับรองรายงานการจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตราฐาน ISO 14001 : 2015

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขา วท.บ.สิ่งแวดล้อม
มีประสบการณ์บริหารจัดการระบบ ISO 14001:2015 อย่างน้อย 3 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now