โปรแกรมเมอร์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

Support user ที่ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
ออกแบบ วิเคราะห์ และพัฒนาระบบ ด้วยเครื่องมือในการพัฒนาชอฟต์แวร์ เช่น 4Dimension และ MS Visual Studio

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ชาย (ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว) ปริญญาตรี วิทยาการคอมฯ, เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now