ช่่างเทคนิค

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

เขียนโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการทำงานของไลน์การผลิต 1 อัตรา
วิเคราะห์ และ ซ่อมงานเสียในกระบวนการผลิต 2 อัตรา
ดูแล ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน 3 อัตรา

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ชาย (ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว)
ปวส. สาขา อิเล็คทรอนิกส์, ช่างกล, ไฟฟ้า, สาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now