เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายเทคโนโลยีอาหารสัตวื [1 อัตรา]

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศหญิง
ปริญญาตรีสาขา มนุษย์ศาสตร์
ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
ใช้คอมฯโปรแกรม MS.ได้ดี
ประสบการร์ 0-5ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now