เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ / ควบคุมคุณภาพ 1 ตำแหน่ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

วางแผน และกำหนดตารางการตรวจสอบคุณภาพ
ดำเนินการสุ่มตรวจสอบคุณภาพ
ประเมินผล และบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

วุฒิปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุ 25 ปี ขึ้นไป
ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
มีทักษะการติดต่อประสานงาน

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now