เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จ.ชลบุรี)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ควบคุมดูแลการจัดการงานด้านสุขภาพอนามัยความปลอดภัยในการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานภายในองค์กร และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์/วิทยาศาสตร์ สาขาวิชา อาชีวอนามัย
สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี ได้ (มีบ้านพักให้)
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
มีใบประกอบวิชาชีพ จปว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 18 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ความปลอดภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now