เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

บันทึกรายการประจำวัน
จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
จัดทําและนําเสนอรายงานผู้บริหารประจําเดือน
สอบทานข้อมูลต้นทุนปลูกอ้อย
สอบทานข้อมูล และปรับปรุงระบบงานบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ปริญญาตรี สาขาบัญชี/ สอบบัญชี/ ตรวจสอบภายใน
ประสบการณ์ 0-2 ปี ในด้านบัญชีทั่วไป สอบบัญชี หรือเจ้าหนี้ลูกหนี้ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่**
สามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้ดี
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now