เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

จบวุฒิป.ตรี สาขา การเงินหรือบัญชี
เพศหญิง
อายุ 29 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานวิเคราะห์การเงิน 5 ปีขึ้นไป
มีความรู้ด้านการวางแผนใช้จ่ายเงิน / วิเคราะห์เครดิตลูกหนี้ / งานประกันภัย

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now