ผู้จัดการแผนกบัญชี

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.ตรวจสอบเอกสารการลงบัญชี เช่น ใบสำคัญรับ, ใบสำคัญจ่าย
2.ตรวจสอบแบบนำส่งภาษีประจำเดือน เช่น ภพ.30, ภธ.40, ภงด.3, ภงด.53
3.ตรวจสอบรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานต้นทุนโครงการ, รายงานรับรู้รายได้
4.ดูแลทีมงานที่ตนเองรับผิดชอบ ให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักบัญชี และ ภาษีอากร
5.บริหารทีมที่ตนเองรับผิดชอบ ให้ส่งงานได้ตามกำหนดเวลา

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย / หญิง
- อายุ 30-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์ 7-8 ปีขึ้นไป ด้านบัญชีและภาษีอากร
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Ms.Office)
- มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชี, ภาษีอากร
- มีประสบการณ์ในการบริหารทีมบัญชีมาก่อน

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now