เจ้าหน้าที่การตลาด (ADVERTISING)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศ ชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด,โฆษณา
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปด้านการตลาด สื่อโฆษณาต่างๆ
การวางแผนการตลาด,งานโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- สามารถใช้โปรแกรม Illustrator,Photoshop,Flash,Ms Office
หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้ในการออกแบบสื่อทางการตลาด
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now