เจ้าหน้าที่บัญชีนิติฯ (ประจำ สนง.ใหญ่, รังสิต และโครงการต่างๆ ในกทม.)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- บันทึกบัญชีรับ-จ่าย ของนิติบุคคลคอนโด
- ปิดงบ
- ตรวจร่างงบประมาณ
- เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมกรรมการนิติบุคคล

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศ ชาย/หญิง
- อายุ 25-35 ปี
- ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
- ทำบัญชีด้านรับ AR และจ่ายได้ AP หากปิดงบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความอดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน
- ประจำ สนง.ใหญ่ , รังสิต และโครงการต่างๆ ในกทม.

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now