เจ้าหน้าที่บัญชี

BangkokFull-Time

Job Description

บันทึกรายการประจำวันและรายเดือนในสมุดบัญชีรายวัน
ปรับปรุงรายการการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน

Job Specification

วุฒิปริญญาตรีด้านบัญชีหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป
มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี
มีทักษะและเชี่ยวชาญโปรแกรม Microsolf Excel

Job Details

Requirements

  • Expirience: No Experience

Apply For Job

Apply Now