ช่างสำรวจ 1 ตำแหน่ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบในการวางแผน รวมถึงการวางแนวและระดับงานก่อสร้าง
ตรวจสอบแนวและระดับ เปรียบเทียบกับจุดอ้างอิง
ร่วมจัดทำแผนพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า ผลการปฏิบัติงานประจำวันกับทีมงาน
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการสำรวจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์อย่างน้อย 5-7 ปี ในงานก่อสร้าง
ทักษะด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
ทักษะการบริหารทีมงาน

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 18 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now