ช่างสำรวจ 1 ตำแหน่ง

BangkokFull-Time

Job Description

ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบในการวางแผน รวมถึงการวางแนวและระดับงานก่อสร้าง
ตรวจสอบแนวและระดับ เปรียบเทียบกับจุดอ้างอิง
ร่วมจัดทำแผนพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า ผลการปฏิบัติงานประจำวันกับทีมงาน
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Job Specification

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการสำรวจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์อย่างน้อย 5-7 ปี ในงานก่อสร้าง
ทักษะด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
ทักษะการบริหารทีมงาน

Job Details

  • Opened Until: 18 Feb 2018
  • Full-Time
  • Work Routine: Monday to Friday
  • Engineering

Requirements

  • Expirience: No Experience

Apply For Job

Apply Now