เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ 1 ตำแหน่ง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ประสานงานด้านบัญชีและการเงินในหน่วยงาน/โครงการก่อสร้าง
ควบคุมดูแลการคำนวนค่าแรงพนักงานรายวัน และงานประกันสังคม
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน/โครงการก่อสร้าง และสำนักงานใหญ่
จัดเก็บและควบคุมเอกสารต่างๆ ในโครงการให้เป็นระบบ
ประสานงานและดำเนินการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงาน/โครงการก่อสร้าง
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

อายุ 25 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญาตรี
มีทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 18 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now