เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

จบวุฒิป.ตรี การตลาด / ธุรกิจระหว่างประเทศ / ภาษาอังกฤษ
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในการฟัง / พูด / อ่าน / เขียนอยู่ในระดับดี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 18 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • งานขาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now