เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปวช - ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านงานเขียนแบบบ้าน,อาคาร และงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบขออนุญาต แบบก่อสร้าง
มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน รับแรงกดดันได้ดี
สามารถใช้โปรแกรม AUTOCAD,SKETCH UP ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now